Opening Urban Data Center The Hague

Start date
End date

 

Urban Data Centre The Hague

Opening Urban Data Center The Hague
Tuesday 26 September, 15.30-18.00
Raadzaal, The Hague City Hall, Spui 70, The Hague

De gemeente Den Haag en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bundelen hun krachten in een Urban Data Center (UDC). Het doel: nóg beter gebruikmaken van beschikbare data en dit inzetten voor beleidsontwikkeling. Door dwarsverbanden te leggen tussen informatie van de gemeente en data van het CBS, wil de gemeente oplossingen vinden voor bijvoorbeeld maatschappelijke opgaven als armoede en veranderingen in de zorg. U bent van harte welkom bij de officiële opening, dinsdag 26 september in de raadzaal van het Haagse stadhuis.

Tijdens deze feestelijke opening ondertekenen wethouder Rabin Baldewsingh en Tjark Tjin-a-Tsoi (directeur-generaal CBS) de samenwerkingsovereenkomst en gaat het UDC Den Haag officieel van start. De bijeenkomst is tevens een mooie gelegenheid om concreet te laten zien wat de meerwaarde is van de samenwerking en het innovatief gebruikmaken van beschikbare data. Om Haagse kinderen nog beter te kunnen helpen, wil de gemeente zoveel mogelijk weten over de omvang en achtergrondkenmerken van Haagse kinderen met een risico op armoede. Deze middag presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek hiernaar, waar de gemeente en het CBS afgelopen juni mee startten.

Belang data wereldniveau

Behalve bij het belang van data op lokaal niveau, staan we ook stil bij het belang ervan op wereldniveau en krijgen we te horen of de gemeente Den Haag in aanmerking komt voor een ISO-certificering van het World Council on City Data (WCCD). Het WCCD, een internationaal gerenommeerd instituut uit Canada, beoordeelt de kwaliteit van dataverzameling wereldwijd en biedt een platform voor gestandaardiseerde open stadsgegevens. Hierdoor wordt vergelijking, benchmarken, voorspellen en van elkaar leren wereldwijd mogelijk. De certificering zou betekenen dat Den Haag aan de strenge eisen van het WCCD voldoet en hieraan mee kan doen.

Programma

Vanaf 15.30 uur (inloop) bent u welkom. Het programma start om 16.00 uur met een welkomstwoord door Jenneke Arink (dagvoorzitter) en omvat verder de volgende onderdelen:

·         Datagedreven Gemeente Den Haag – Rabin Baldewsingh (wethouder)
·         Interview Saskia Bruines (wethouder) en Tjark Tjin-a-Tsoi (directeur-generaal CBS)
·         Resultaten onderzoek naar armoede – Fred Dukel (directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid GDH) en Peter Hein van Mulligen (hoofdeconoom CBS)
·         Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en officiële lancering Urban Data Center Den Haag – Rabin Baldewsingh en Tjark Tjin-a-Tsoi
·         Bekendmaking uitslag certificering World Council on City Data (WCCD)
·         Het programma wordt rond 17.30 uur afgesloten met een borrel (tot 18.30 uur).

We waarderen het als u ons laat weten dat u komt! Dit kan door een e-mail te sturen.

Over de samenwerking

De gemeente beschikt veelal over lokale data die gecombineerd met CBS-data zeer waardevolle informatie kan opleveren. Het CBS beschikt over een schat aan statistische gegevens en loopt internationaal gezien voorop in het gebruik van registers en het koppelen van data. Samenwerking met het CBS in het Urban Data Center levert een kwaliteitsimpuls op voor de onderzoeks- en statistiekprocessen, ook binnen de gemeente Den Haag. Het zorgt voor verbreding, verdieping en verbetering van de lokale data van de gemeente, waardoor veel meer inzicht verkregen wordt in wat er feitelijk in een stad gebeurt op gebieden als zorg, werk, onderwijs en wonen. Dit is belangrijk voor beleidsontwikkeling.

Bekijk voor meer informatie, ook over het onderzoek naar armoede, de pagina over het Urban Data Center Den Haag op de gemeentelijke website.