Show Us The Data

Show us the data

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD (Big, Open and Linked Data) Cities en Bouwend Nederland organiseren een prijsvraag die zich richt op het herkenbaar maken van data in de stedelijke omgeving. Data is in velerlei vormen aanwezig in de stad, maar lang niet altijd goed zichtbaar of herkenbaar. Door op een creatieve manier uiting te geven aan de aanwezigheid van data in de stad wil het Centre for BOLD Cities bijdragen aan het databewustzijn van stadsgebruikers: wat is er eigenlijk aan data te vinden in de stad, wat weten we daarvan en wat vinden we daarvan? En hoe kunnen we deze data gebruiken om verrassende en nieuwe dingen te doen in de stad?

De opdracht

Het leven in de stad wordt in toenemende mate gedreven door data. De oplettende stadsgebruiker herkent de onmiskenbare aanwezigheid van die data. Diverse fysieke objecten in de stad geven immers datapraktijken aan (OV-informatie, WiFi-kastjes, verkeerslussen, beveiligingscamera’s etc.). Sommige van deze datapunten zijn echter zo’n vanzelfsprekend onderdeel van het straatbeeld dat men er amper over nadenkt (stoplichten, smartphone). Andere zijn helemaal onherkenbaar als dataplek: netwerkkabels liggen onder de grond, communicatiestromen of geluidsgolven laten geen met het oog waarneembare sporen achter, datakoppeling vindt binnenskamers plaats.

Regels en restricties

Er zijn geen restricties op het gebied van vorm. Voor inspiratie kun je bijvoorbeeld kijken naar projecten binnen het Amsterdam Light Festival, Playable City, Flowing Data of het artikel From Paint to Pixels: The Rise of the Data Artist van The Atlantic. Voor inzendingen geldt dat ze meer moeten zijn dan alleen een concept: een inzending moet op de uiterste inleverdatum voltooid zijn.

Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en een overtuigende representatie en gebruik van stedelijke data. De werken vallen na inzending onder een Creative Commons-licentie[1].

Inzenden

Inzendingen voor Show us the Data stuur je uiterlijk op 1 november 2017 naar Luuk Schokker, executive manager van het Centre for BOLD Cities, via e-mailadres luuk.schokker@boldcities.nl. Kun je je inzending niet per mail versturen? Neem dan contact op via hetzelfde e-mailadres. Ook voor andere vragen kun je Luuk Schokker benaderen.