ScienceWorks Congres: Datagedreven beleidsontwikkeling

Start date
End date

ScienceWorks: Datagedreven beleidsontwikkeling
Tuesday 28 November, 09.00-18.00
De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag

Op 28 november organiseren het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en ScienceWorks het congres “Data gedreven Beleidsontwikkeling”. 

Het congres gaat in op de mogelijkheden om data-analyse in te zetten in het beleidsproces. Er is steeds meer data beschikbaar, en overheidsorganisaties zijn ook vaak zelf datahouder. De vraag is hoe zowel nieuwe openbare databronnen, als de data waarover de overheid beschikt, kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten, en hoe deze inzichten kunnen worden ingezet om de effectiviteit van beleidsmaatregelen te vergroten. 

Tijdens het congres Data gedreven Beleidsontwikkeling zullen dan ook de mogelijkheden om data in te zetten bij het ontwikkelen van beleid centraal staan. Experts vanuit de verschillende lagen van de overheid en wetenschap zullen tijdens het congres hun perspectieven voor data gedreven beleid delen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de verschillende aspecten die van belang zijn bij het integreren van data in de beleidsontwikkeling:
 

  • Methoden en Technieken: Hoe kunnen data-analyse en datavisualisatie worden toegepast in de beleidscontext? Welke Methoden en Technieken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de inzet van data voor effectiever beleid?

  • Randvoorwaarden: Welke randvoorwaarden zijn er voor het gebruik van data in de beleidscontext op zowel nationaal als regionaal/lokaal niveau? Wat zijn eventuele belemmeringen?

  • Beleidsperspectieven: Welke mogelijkheden zijn er om data in te zetten in het beleidsproces? Hoe kan data bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid?