Science Works training course: Datagedreven werken binnen de overheid

Start date
End date
Location
Plein 10, Den Haag

ScienceWorks training course: Datagedreven werken binnen de overheid 

Date
Friday 5, Friday 12, Wednesday 17 April 2019

Location
Plein 10, 2511 CR Den Haag 

(This training is available in Dutch only.)

Er bestaat een behoefte bij de overheid, zowel op nationaal als sub-nationaal niveau, om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om data-analyse te gebruiken bij het vormgeven en onderbouwen van beleid. Data kan bijdragen aan de ontwikkeling en effectiviteit van beleid. Maar binnen welke randvoorwaarden is dit haalbaar? 

Deze leergang heeft als doel om de verwachtingen en doelstellingen op dit gebied op een realistische manier in beeld te brengen, om zodanig te kunnen omgaan met vraagstukken van ethische en maatschappelijke aard. 

Gedurende de leergang zal u aan het werk gaan met de case study ‘’Leefbaarheid in Den Haag’’. De case study zal bijdragen aan meer begrip voor beleidsmatige en technische randvoorwaarden, wat u in staat zal stellen met nieuwe datatoepassingen om te gaan. Dit geeft u de mogelijkheid beter data-analisten aan te sturen, te ondersteunen en te begrijpen. 

De leergang richt zich primair op: beleidsonderzoekers, kennismanagers en datamanagers bij de overheid. De deelname aan deze leergang is beperkt tot 25 deelnemers om de interactie te optimaliseren. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

U wordt verzocht een eigen laptop of tablet mee te brengen. 

More information on the course and registration is available on the ScienceWorks website.