Publiekspublicaties

Wij streven ernaar om onze onderzoeksresultaten naar buiten te brengen op een ander manier dan alleen door een wetenschappelijke publicatie of eindrapport. Daarom verzorgen bij publiekspublicaties voor gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerde partijen.

Hieronder vindt u onze publiekspublicaties. Klik op de afbeelding om naar het hele document te gaan.

White Paper 'Dit is de échte slimme stad'

 

LDE White PaperWillen we dat scanauto’s parkeerboetes uitdelen en gedumpt afval signaleren? En welke problemen lost dat eigenlijk op? In de nieuwe white paper van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities starten 17 wetenschappers en praktijkexperts in duo-interviews het gesprek dat de samenleving hoognodig moet aangaan. ‘We hebben het visionaire denkwerk uitbesteed aan techbedrijven.’

 

 Veiligheid en privacy in de smart city

ISBN/EAN 9789083162119Hoe ga je om met veiligheid en privacy in de ‘smart city’? Als steden slimme digitale technologieën zoals beveiligingscamera’s, telefoontracking of gezichtsherkenning inzetten om de veiligheid van burgers te vergroten, wat vinden burgers daar dan van? Welke kansen zien ze en welke zorgen hebben ze; hoe komt privacy daarin naar voren? In het project Managing Privacy in the Smart City hebben we deze vragen onderzocht; het gaat om de gevolgen van het zogenaamde ‘datagedreven veiligheidsbeleid’ voor privacy in de stad. We keken hierbij naar zowel bestaande technologieën als mogelijke toepassingen in de toekomst.

Jouw buurt, jouw data

Book cover 'Jouw buurt, jouw data' Vanaf oktober 2018 onderzocht een team van het Leiden-Delft-Erasmus Center for BOLD Cities een jaar lang wat verschillende Nederlanders weten en vinden van de manieren waarop gegevens worden verzameld in de openbare ruimte. Het onderzoek werd opgezet in de vorm van een interactieve online game, ‘Jouw buurt, houw data’, die mensen zowel thuis als op verschillende evenementen konden spelen. De uitkomsten van het onderzoeksproject zijn te lezen in deze uitgave.

 Wat werkt voor wie?

ISBN/EAN 9789083162102In de afgelopen jaren onderzocht een team wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities of databronnen van gemeenten kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van een beter, meer gepersonaliseerd re-integratietraject voor bijstandsgerechtigden. In samenwerking met de gemeente Rotterdam zocht ons team uit op welke manier databestanden hier zinvol voor gebruikt kunnen en mogen worden. Ook vroegen wij de doelgroep van het onderzoek om input. In deze publicatie vatten we de resultaten van het project samen.

Speculative Design Methods

Book cover 'Speculative Design Methods Despite the fact that smart city researchers, activists, officials and professionals argue for ‘more citizen-centric smart cities,’ citizens are nevertheless rarely activated and productively consulted, engaged and empowered. In this publication researchers of the Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities present innovative and design-driven research methods to probe citizens’ interests, opinions, and sentiments about the smart city. They provide a window of creative approaches ranging from role-taking and role-playing, to walking, talking, and making.

Een pleidooi voor toekomst- en ontwerpgedreven actieonderzoek

Book cover 'Pleidooi'Deze publicatie is het eindproduct van ‘Data empowerment in de slimme stad.’, het postdoc project van Emiel Rijshouwer voor het Leiden-Delft-Erasmus Center for BOLD Cities. Dit onderzoek vond plaats tussen 2018 en 2021 in het kader van de Data Alliantie Rotterdam Erasmus (DARE) en werd mede mogelijk gemaakt door de Rotterdamse Kenniswerkplaats Urban Big Data, de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Het bevat een bespreking van de onderzoeken en projecten die in het kader van dit project gedaan zijn en een uiteenzetting waarom design- en toekomstgedreven onderzoek wat Emiel betreft essentiële ingrediënten zijn voor de organisatie van burgerbetrokkenheid bij de ontwikkeling en het bestuur van smart cities.

Doneer je data: hoe zou een publieke datadonatiepraktijk ten behoeve van gezondheid en welzijn eruit kunnen zien? 


De cover van 'doneer je data'. Een rode ondergrond met in witte letters de tekst "hoe zou een publieke datadonatiepraktijk ten behoeve van gezondheid en welzijn eruit kunnen zien? Doneer je data'. Deze publicatie is het eindproduct van het CHANGE!( Conscious Health dAta shariNg in movinG RottErdam!) project, waar BOLD-onderzoekers Vivien Butot, Emiel Rijshouwer en Els Leclerq bij betrokken waren. 
Het bespreekt het proces en de resultaten van een multi-disciplinair onderzoek rond hoe een publieke datadonatiepraktijk ten behoeve van gezondheid en welzijn eruit zou kunnen zien. Dit project is uitgevoerd in het kader van een Open Mind subsidie van het Convergence programma, dat ten doel heeft samenwerking tussen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum te bespoedigen
 

 

 

Ervaringen van mensen met een uitkering met het data-gedreven werken van hun gemeente

In deze publicatie toont Margot Kersing, een van de promovendi verbonden aan het Centre for BOLD Cities, de ervaringen van werkloze uitkeringsgerechtigden in hun interacties met de gemeente. Margot's promotieonderzoek richt zich op het gebruik van Big Data in het sociale domein en als onderdeel hiervan heeft die onderzocht hoe werkloze uitkeringsgerechtigden de datagestuurde werkwijze van hun gemeente ervaren.voorblad van de uitgave. een oranje achtergrond met daarvoor twee personen afgebeeld. een persoon kijkt vragen, de ander legt iets uit aan de hand van grafieken en data Met deze publicatie wil Margot vooral illustreren hoe het gebruik van data door de gemeente soms spanning kan creëren in de interactie tussen uitkeringsgerechtigden en ambtenaren. 
De publicatie maakt deel uit van het project Re-Integratie in BOLD Cities II. Dit is een vervolgproject op het Re-integratie in BOLD Cities I-project, dat zich richtte op de mogelijkheden van het gebruik van Big Data in het domein van Werk & Inkomen bij de gemeente Rotterdam. In het tweede deel van dit project ligt de nadruk op replicatie en verfijning van de bevindingen van BOLD Cities I.