Ga het gesprek aan – doe een datadialoog!

De datadialoog van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities is een interactieve gespreksvorm waarin burgers spelenderwijs kennis maken met het data-gedreven werken van de gemeente.

Wat is het doel van de datadialogen?

Terwijl onderzoekers en beleidsmakers het vaak hebben over de noodzaak om burgers te betrekken bij het ontwerpen en ontwikkelen van data-instrumenten, is het in de praktijk vaak moeilijk om burgers hierbij te betrekken. Een belangrijk probleem is dat veel data-instrumenten voor burgers onzichtbaar zijn en ze vaak niet weten hoe ze werken of waar de gemeente ze voor gebruikt.

Het doel van de datadialogen is dan ook om (1) burgers bewust te maken van het datagebruik van de gemeente, (2) om te discussiëren over ervaringen, opvattingen, kansen, en risico’s van data-gedreven werken, en (3) om mee te denken en praten over onder welke voorwaarden data-gedreven werken mogelijk is.

Wat zijn datadialogen?

De datadialogen bestaan uit twee onderdelen.

De database gameIn het eerste deel spelen deelnemers de database game. Door het spelen van dit spel worden deelnemers door het uitvoeren van praktische opdrachten bekend gemaakt met de werkwijze van data-gedreven werken. De database game dient om abstracte concepten als datakoppeling, voorspellende statistiek, en pseudonimiseren aan de hand van concrete opdrachten duidelijk te maken. Door deze toegankelijke spelvorm maken deelnemers op begrijpelijke wijze mee hoe pseudonimiseren en datakoppelen wordt toegepast.

In het tweede deel volgen een aantal gespreksrondes ofwel dialogen waarin deelnemers hun mening en gevoel kunnen bespreken over privacy, transparantie en controle over je eigen persoonlijke gegevens.

Wat is het achtergrondverhaal?

De datadialogen zijn ontwikkeld in het kader van onderzoek naar de ervaringen met en opvatting over de manier waarop gemeenten binnen het domein Werk en Inkomen data-gedreven kunnen werken. Oorspronkelijk waren de data dialogen bedoeld om met uitkeringsgerechtigden te houden maar ze lenen zich ook goed om gesprekken over data-gedreven werken tussen burgers, professionals, en beleidsmakers los te maken.

Speel zelf de database game en ga de dialoog aan!

Wil je zelf datadialogen doen? Lees de spelinstructie voor de spelleider, download de PowerPoint presentatie, print de speelkaarten en ga aan de slag!

Bijlagen:

  • Instructie datadialogen voor de gespreksleider
  • PowerPoint presentatie
  • Database game speelkaarten (Reeks 1 (groen) en Reeks 2 (geel))