HOVO

HOVO-cursus: Big Data en de stad

Type: HOVO-cursus

Voertaal: Nederlands

Start: November

Werkvorm: 6 hoorcolleges van twee college-uren

Locatie: Universiteit Leiden 

HOVO-cursus: Big Data en de stad

Big Data is een van de belangrijkste sleutelwoorden voor een succesvolle AI-toepassing. Hoe meer data, des te meer valt er te leren, te vergelijken en te ontdekken. Op het eerste gezicht lijkt dit logisch, maar het aantal valkuilen is ontelbaar. En die constatering maant AI-onderzoek tot voorzichtigheid.

De HOVO-cursus begint met luide lofzangen voor Big Data. Toen kwamen de momenten van wakker worden. Waar zijn we mee bezig? Er ontstond aandacht voor cyber security, data-lekken, wet- en regelgeving, en privacy. De maatschappij had evenwel nog meer belangstelling voor interpretatieuitleg en vooral de ethiek achter de redeneringen en de sociale omgang van mens en computer. De clash tussen de samenleving en de Big Five (Google, Apple, Facebook(Meta), Amazon, Microsoft) kwam niet door het verdienmodel, maar door de bias in het verzamelde materiaal. Te veel mannen, te weinig gekleurde mensen, totaal geen aandacht voor de LHBTIQ+ problematiek. Hier liggen kansen (a) voor het publieke domein: open overheid en CBS; en (b) voor de AI-onderzoeker in het identificeren van Fake News.

Programma van de colleges

Dinsdag 1 november
Introductie college: wat is big data, ontstaan van big data (tijdlijn), voordelen en nadelen, voorbeeld projecten
Jaap van den Herik (Universiteit Leiden) 

Dinsdag 1 november
Big Data technologie en cybersecurity: wet en regelgeving, data lekken, privacy by design, uitdagingen, data bases, big data landschap
Els de Busser (Universiteit Leiden) 

Maandag 7 november
Privacy: gegevens bescherming, relevante rechtsspraak, dingen die in overeenstemming zijn met de wet maar toch ethisch bezwaarlijk (sociale uitdagingen)
Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden) 

Dinsdag 15 november
Ethiek van Big Data
Stefan Buijsman (TU Delft)

Dinsdag 22 november
Big data en de overheid (een data gedreven overheid?): kenmerken smart city, ontwikkelingen, smart government
Bram Klievink  (Universiteit Leiden) 

Dinsdag 29 november
De smart city en de platformsamenleving: het perspectief van de burger
Michiel de Lange (Universiteit Utrecht) 

Dinsdag 6 december
Kritische benadering van smart cities, de implicaties voor stedelijke surveillance en burgerperspectieven
Vivien Butot (Erasmus Universiteit)