'Moet je als raad aanbieders van deelmobiliteit faciliteren of juist weren uit de stad?' en andere vragen over de rol van de gemeenteraad in de slimme stad

Afgelopen zaterdag waren wij bij de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Amersfoort om met geïnteresseerde raadsleden uit heel Nederland een datawandeling rondom Amersfoort te doen. Doel van de datawandeling was het om met raadsleden in gesprek te gaan over hoe de slimme stad en digitalisering hun weerslag vinden in de fysieke ruimte van de stad.

Group of people in discussionVan deelmobiliteit tot cameratoezicht en metingen van geluidsoverlast tot burgers: er wordt op veel verschillende plekken in de stad data verzamelt door veel verschillende partijen. Maar voor wie of wat wordt daarmee eigenlijk waarde gecreëerd? En heeft de gemeenteraad hier iets over de zeggen?

Hierover ontstonden onder de deelnemers levendige discussies. Moet je als raad aanbieders van deelmobiliteit faciliteren of juist weren uit de stad? Is deelmobiliteit een goede oplossing voor stedelijke mobiliteitsvraagstukken, en hoe kun je ga je het beste omgaan met parkeeroverlast van deelvoertuigen? En hoe waardevol is de data die via deelmobiliteit gegenereerd wordt? Heeft de gemeenteraad naast cameratoezicht van de gemeente zelf ook iets te zeggen over het cameragebruik van particulieren? Stimuleer je als raad de ‘burgermeetbeweging’ die onder andere de kwaliteit van lucht- en geluidsoverlast in kaart probeert te brengen? En wat gebeurt er als een burgergroep je benadert met metingen van schadelijke industrie in de regio? Telkens bleek dat digitalisering niet alleen draait om technische en juridische kaders en richtlijnen, maar uiteindelijk ook om uitdagingen in de leefomgeving waar iedereen – en dus niet alleen ‘experts’ – iets te zeggen heeft.

Dank aan alle deelnemers voor de interessante discussies – wij hebben veel geleerd en wij hopen dat jullie ook iets kunnen meenemen naar jullie eigen raad!

Group of people in discussion, one of them is pointing upwards

 

Deze datawandeling is een van de activiteiten van een groter project dat wij willen opzetten in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In dit project willen wij onderzoek doen naar het handelingsperspectief voor gemeenteraden rondom de problematiek van smart cities en digitalisering. Dit project is erop gericht om samen met raadsleden methoden en instrumenten ontwikkelen om proactief om te gaan met de slimme stad.

Daarom ook de oproep aan alle raadsleden en griffiers: Neem vooral contact met ons op als het jullie leuk lijkt om deel te nemen aan ons project! Dat kan via info@boldcities.nl