Zomerleestip: Mensen maken de stad - Samen ontwerpen voor een slimme stad

Het project Mensen maken de stad gaat over het samen ontwerpen voor een slimme stad. In een blogreeks zal initiatiefnemer van het project, Esmeralde Marsman, delen wat zij ontdekt door in gesprek te gaan met betrokkenen vanuit allerlei gebieden bij het ontwikkelen van slimme steden. Maar belangrijker nog, ze zal vooral ontdekken wat mensen, burgers, inwoners belangrijk vinden. En hoe dit zich vertaalt naar de overheid en digitale dienstverlening. In haar ontdekkingsreis wordt ze versterkt door Eoin Hennekam. Want nieuwe perspectieven doe je samen op, niet alleen.

Publieke waarden zoals veiligheid, zelfbeschikking, privacy, democratie en transparantie bepaal je met elkaar. In de ‘Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren’ (Kamerbrief, 4 november 2022) spreekt staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wens van het kabinet uit om de digitale transitie in goede banen te leiden en om kansen vooral te stimuleren, maar daarbij wel die publieke waarden veilig te stellen. “Kijk niet vanuit de technologie, maar vanuit waarden naar digitale ontwikkelingen”. En dat is nu precies waar Esmeralde Marsman zich in Rotterdam hard voor maakt: een slimme stad ontwerpen waarbij de mens centraal staat.

 

Doel van het project

Het hoofddoel van het project is met een nieuwe blik naar overheidsdienstverlening kijken aan de hand van voorbeelden uit slimme steden. Zoals Esmeralde het zegt: “Je hebt een ander perspectief nodig om je eigen wereld beter te begrijpen. Dat is ook de reden dat ik de blogreeks ben gestart. Ik wilde uit de huidige blik op dienstverlening stappen en een andere wereld zien. De wereld van de slimme stad leek daar dichtbij genoeg en toch anders genoeg voor. Er zijn zoveel mensen en partijen betrokken bij het ontwerpen van de slimme stad en iedere burger vindt er wat van.”

Aan het einde van de reeks, na veel gesprekken, opgedane kennis over uiteenlopende onderwerpen en perspectieven, en nieuwe inzichten, willen we de belangrijkste lessen bundelen. Hoe kunnen we die lessen meenemen om met een frisse blik naar de overheidsdienstverlening te kijken? Hoe brengen we mensen en overheid in een slimme stad samen?

 

Overzicht van alle blogs

 

Meer weten?

Kom ook in contact met Esmeralde en Eoin. Leer meer over het project en deel ook jouw verhaal! Mail ons via info@gebruikercentraal.nl.

More information
Mensen maken de stad