Deurbelcamera's en deelvervoer: datawandelen in Rotterdam

Op vrijdag 5 april was het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities te gast bij de Dag voor de Raad, een congres van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze dag stond in het teken van het thema "Wat is de democratie ons waard?".  Jiska Engelbert (strategisch directeur Centre for BOLD Cities) en Sarah van der Zeijden (impact manager Centre for BOLD Cities) verzorgden als onderdeel van deze dag een datawandeling. 

Deurbelcamera's en deelvervoer 
Samen met een enthousiaste groep raadsleden en griffiemedewerkers gingen wij op pad in het centrum van Rotterdam, op zoek naar datapunten. De eerste stop van de middag was bij een deurbelcamera, waar we stilstonden bij de uiteenlopende dilemma's die het kleine apparaatje met zich meebrengt: welke rol speelt privacy hier? Waar mag de camera op gericht zijn en wie is de eigenaar van de beelden? Wat zijn de verschillen in regels voor deze camera's en gemeentelijke beveiligingscamera's? We vervolgenden de route naar een verkeersteller op het Rotterdamse Hofplein. Hier werd kritisch gekeken naar de reden van de plaatsing van het apparaat.  Welk probleem lost het op? Maar ook: wat zijn mogelijke risico's van het kwantificeren van stadse problemen? De wandeling werd afgesloten met een kritische analyse van deelvervoer. Deelscooters zijn bijna niet meer weg te denken uit de grote steden, maar wat voor data verzamelen die eigenlijk? Bij wie komt die data terecht en wie mag er uiteindelijk iets mee doen?

Over de datawandeling:
Tijdens een datawandeling gaan wij op zoek naar openbare plekken in de stad waar data verzameld worden. In Nederlandse steden wordt er namelijk op veel plekken data verzameld, denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke beveiligingscamera’s of openbare Wi-Fi punten. Het doel van een datawandeling is om deze ‘datapunten' met elkaar te bespreken en te bevragen: wie is verantwoordelijk voor het plaatsen van deze punten? Voor wie of wat wordt er met deze punten waarde gecreëerd? 

Een foto van een 'datapunt', een grote paal waar twee beveiligingscamera's aan gemonteerd zijn. Op de achtergrond het Rotterdamse stadhuis: een groot, statig gebouw met wit/zandkleurige bakstenen en een grijs dak.
Een datapunt in het centrum van Rotterdam: een beveiligingscamera. 

De rol van de gemeenteraad 
Tijdens een datawandeling bespreken we niet alleen op welke plekken er data worden verzameld, maar ook waarom deze plekken relevant zijn voor de gemeenteraad of relevant kunnen worden gemaakt voor de gemeenteraad.  Zo stonden we bijvoorbeeld stil bij de vraag: hoe maak je een datapunt politiek? Welke vragen kun je stellen in de raad zonder in een technisch debat over de productie ervan te verzeilen? Bij welke commissies of meldpunten kun je als raadslid aankloppen met vragen?
Deze discussie levert altijd interessante, nieuwe inzichten op, enerzijds over de verschillen tussen de gemeenten van Nederland, maar ook over de werking van de (lokale) politiek als geheel. 

Dank aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor de uitnodiging en aan alle enthousiaste raadsleden en griffiemedewerkers voor het meelopen van de wandeling!

Heb je vragen over de datawandeling? Lees er meer over op deze pagina van onze website, of neem contact met ons op via info@boldcities.nl!

More information
Website Nederlandse Vereniging voor Raadsleden