Datawandelen met gemeenteraadsleden in Delft en Dordrecht

Afgelopen maand werd het Centre for BOLD Cities uitgenodigd door Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Zuid-Holland Academie om twee datawandelingen te organiseren. Deze datawandelingen vonden plaats als onderdeel van een serie bijeenkomsten voor raadsleden over de kansen en bedreigingen van digitalisering, onder de titel: Aan te raden data: “Zelfbewust digitaal voor raadsleden”. 

Deelmobiliteit en Wifi-trackers in Dordrecht 
De eerste bijeenkomst vond plaats in Dordrecht. In het oude centrum van de stad stonden wij met twee groepen enthousiaste raadsleden, griffie-, en fractiemedewerkers stil bij een aantal datapunten: een 'parkeerhub' voor deelfietsen, een deurbelcamera van een inwoner en een bord dat aangaf dat het aantal bezoekers van het centrum van de stad geteld wordt door middel van Wi-Fi tracking. Onder leiding van recent gepromoveerde BOLD Cities onderzoeker Vivien Butot ontstonden er interessante discussies over de noodzaak van technologie zoals deurbelcamera's, en de rol van privacy bij het tellen van stadsbezoekers en het aanbieden van deelmobiliteit. 

Een groep gemeenteraadsleden bij een datapunten
Datawandelen in Dordrecht

Kentekencamera's en slimme afvalverwerking in Delft
De tweede bijeenkomst vond plaats in Delft, waar weer andere datapunten aan bod kwamen. Onder andere kentekenlezers, slimme afvalbakken en OV-fietsen werden als datapunten besproken. Onderling werd er door de deelnemende gemeenteraadsleden gediscussieerd over de onduidelijkheid over waar en hoe lang verzamelde data wordt opgeslagen en het tekort aan informatie over gemeentelijke camera's in sommige gemeentes. Margot Kersing, BOLD Cities onderzoeker, ging met de raadsleden tijdens de wandeling verder in gesprek over de nut van het gebruiken van technologische oplossingen

Dank aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Zuid-Holland Academie voor de uitnodiging en alle deelnemende gemeenteraadsleden voor jullie actieve deelname en inzichten over datagebruik in de stad! 

Over de datawandelingen:

Tijdens een datawandeling gaan wij samen met de deelnemers op zoek naar openbare plekken in de stad waar data verzameld wordt. In Nederlandse steden wordt er namelijk op veel plekken data verzameld, denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke beveiligingscamera’s of openbare Wi-Fi punten. Het doel van een datawandeling is om deze ‘datapunten' met elkaar te bespreken en te bevragen: wie is verantwoordelijk voor het plaatsen van deze punten? Voor wie of wat wordt er met deze punten waarde gecreëerd? Omdat we de wandelingen vaak met leden van de gemeenteraad doen, stellen we ook de vraag 'is dit datapunt een aangelegenheid voor de gemeenteraad?'

Heb je vragen over de datawandeling? Neem contact met ons op via info@boldcities.nl!