Hoe agendeer je de ‘smart city’ in de gemeenteraad? Datawandelen tijdens de Raad op Zaterdag

Twee weken geleden vond er in het Utrechtse stadhuis een nieuwe editie van de door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) georganiseerde "Raad op Zaterdag" plaats. Wij waren bij deze editie aanwezig om met deelnemers van de dag een datawandeling door het centrum van Utrecht te maken. 

Tijdens een datawandeling willen wij openbare plekken in de stad waar data verzameld wordt (zogenoemde 'datahubs') bevragen. In Nederlandse steden wordt er namelijk op veel verschillende plekken data verzameld. Maar voor wie of wat wordt daarmee eigenlijk waarde gecreëerd? En heeft de gemeenteraad hier iets over de zeggen?

Onze strategisch directeur Jiska Engelbert leidde de deelnemers langs drie verschillende datahubs in het centrum van Utrecht: van direct herkenbare 'hubs', zoals gemeentelijke en particuliere beveiligingscamera's, tot de minder opvallende 'hubs', zoals elektrische deelscooters en -fietsen. Aan de hand van deze plekken gingen de deelnemers met elkaar in gesprek: "Wat voor data wordt hier nou verzameld, en door wie? Wie beslist over de plaatsing van deze datapunten? Wat voor overtuigingen liggen ten grondslag aan het plaatsen van deze punten en voor wie zijn ze? En, wat is de rol van de gemeenteraad dit alles?"

De groep bij één van de datapunten


Tijdens de gesprekken werden er ook andere kwesties gerelateerd aan de datapunten besproken, zoals de dilemma's rondom het toestaan van elektrisch deelvervoer in de stad en het faciliteren van gratis Wi-Fi door de gemeente. Een vraag die ook uitvoerig besproken werd was hoe zaken rondom digitalisering en privacy door de raadsleden het beste geagendeerd kunnen worden, zonder dat het debat stokt op een gebrek aan technische voorkennis.

De dag werd afgesloten met een plenaire bespreking van de wandeling in de prachtige raadszaal van het historische Utrechtse stadhuis. Dank aan alle aanwezige raadsleden, fractie- en griffiemedewerkers en steunfractieleden voor de actieve input en interessante discussies.

Deze datawandelingen zijn een van de activiteiten van een groter project dat het Centre for BOLD Cities wil opzetten in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In dit project willen wij onderzoek doen naar het handelingsperspectief voor gemeenteraden rondom de problematiek van smart cities en digitalisering. Ben jij gemeenteraadslid en wil je op de hoogte blijven van dit project? Dan kun je via dit formulier je contactgegevens achterlaten.

More information
Meer informatie over de Raad op Zaterdag