Nieuws van BOLD Cities bijzonder hoogleraar Marjolijn Das: nieuw onderzoek over opleidingssegregatie in Nederland

Marjolijn Das is een van de bijzonder hoogleraren van BOLD Cities. Vanuit deze leerstoel, ingesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, doet zij onderzoek naar sociaal-stedelijk onderwerpen op basis van grootschalige datasets. Binnen een van haar onderzoeksprojecten valt het zogeheten 'persoonsnetwerk' van het CBS. Dit netwerk is recent uitgebreid. Op basis van deze uitbreiding en de ontwikkeling van een tijdreeks over de periode 2009 - 2020 heeft het CBS een nieuw dashboard gepubliceerd over opleidingssegregatie in Nederland. 

Het persoonsnetwerk van het CBS

Het zogeheten persoonsnetwerk is een datanetwerk, afgeleid uit overheidsregistraties. Het persoonsnetwerk bevat relaties tussen alle inwoners van Nederland. Het bestaat uit vijf zogenaamde lagen: familie, huishouden, buren, werk en school. Samen bevatten deze lagen 1,4 miljard relaties. 

In 2018 heeft het CBS een eerste versie van dit persoonsnetwerk ontwikkeld. Met steun van ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations, de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen), is dit bestand ook via de Remote-Access-omgeving van het CBS beschikbaar gemaakt. 

Opleidingssegregatie in Nederland

Recent is dit persoonsnetwerk doorontwikkeld door het CBS binnen het onderzoeksproject van Marjolijn Das. Ook is een tijdreeks ontwikkeld op over de jaren 2009-2020. Gebaseerd op deze nieuwe tijdreeks is binnen dit CBS-project een dashboard gepubliceerd over opleidingssegregatie op gemeentelijk niveau. Daaruit bijkt dat in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de opleidingssegregatie hoger is dan gemiddeld in Nederland. Met name de segregatie van laagopgeleiden en van mensen met een masteropleiding is in deze steden hoger dan gemiddeld. Vaak wordt gesteld dat segregatie in de huidige maatschappij toeneemt, maar voor wat betreft opleidingsniveau wordt dat niet ondersteund door deze cijfers. Het dashboard kan een hulpmiddel zijn voor lokale beleidsmakers om een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van segregatie in hun eigen gemeente.

Meer informatie over de uitbreidingen van het persoonsnetwerk en de het nieuwe onderwijs dashboard van het CBS vindt u hieronder:

More information
Artikel uit de nieuwsbrief van ODISSEI over het vernieuwde persoonsnetwerk
CBS Dashboard opleidingssegregatie
CBS artikel over opleidingssegregatie in Nederland